Histologi är läran om biologisk vävnad och vetenskapen om de ne normala vävnadernas mikroskopiska uppbyggnad.

Testiñg’s indépendant : Lorem Ipsum is a dummy text that is mainly used by the printing and design industry. It is intended to show how the type will look before the end product is available. Lorem Ipsum is a dummy text that is mainly used by the printing and design industry.

Fixering

Nogrann fixering är nödvändig för att få en god morfologisk bild. Provet skall läggas i fixeringsvätska i tillräcklig mängd, ca 20-25 x volymen så fort som möjligt för att förhindra autolysen. För att inte fördröja processen rekommenderas rumstemperatur.Den vanligaste fixeringen sker i 4% buffrad formaldehyd. Andra exempel på fixeringsvätskor är Carnoy´s, Etanol och Davidsson´s.

Utskärning

För att få en optimal preparering krävs att proverna är utskurna på ett sådant sätt att de motsvarar önskemålen när det gäller att få en optimal fixering samt en rätt orientering på proverna.

Urkalkning

Vi urkalkar i EDTA. Tiden i urkalkningsvätska varierar beroende på provets storlek. Minimitid är ca 1,5 vecka. Stora preparat kan ta upp till flera månader.

Dehydrering

Lämplig dehydreingsmetod anpassas efter provets storlek och konsistens för att få en så optimal dehydrering som möjligt för varje prov.

 

Testiñg’s indépendant : Lorem Ipsum is a dummy text that is mainly used by the printing and design industry. It is intended to show how the type will look before the end product is available. Lorem Ipsum is a dummy text that is mainly used by the printing and design industry.

Inbäddning

Provet bäddas in i lämpligt medium anpassat till provets karaktär och övrig preparering. Inbäddningen sker i paraffin, plast eller genom infrysning.

Testiñg's indépendant

Testiñg’s indépendant : Lorem Ipsum is a dummy text that is mainly used by the printing and design industry. It is intended to show how the type will look before the end product is available. Lorem Ipsum is a dummy text that is mainly used by the printing and design industry.