Vi är glada över att kunna presentera vår nya logga!

För att tydliggöra att vi är en del av Histolabgruppen och för ett mer enhetligt uttryck har vi valt att använda oss av samma ”våg”. Bytet av logga är en del av ett långsiktigt arbete med att stärka Histocenters position på marknaden.